Educació en drets humans

El coneixement i el respecte als Drets Humans són un component necessari per construir societats més justes, democràtiques i respectuoses. L’Educació en Drets Humans (EDH) són totes aquelles activitats (formacions, seminaris, experiències personals…), que tenen com a objectiu desenvolupar les competències dels ciutadans per comprendre els Drets Humans i crear societats molt més respectuoses amb ells.

gruptreball

L’EDH no només promou el coneixement dels Drets Humans des d’un punt de vista teòric, sinó que busca que els participants entenguin el que volen dir a nivell pràctic i siguin conscients del que signifiquen les violacions als Drets Humans.

Per això l’EDH també pretén que els ciutadans siguin més respectuosos amb els Drets Humans en el seu dia a dia i que puguin promoure accions per construir societats més respectuoses.

curs EDH Andorra

Algunes accions en què Dialoga col·labora: