Drets humans i desenvolupament sostenible

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides fan de la cultura de pau un dels seus eixos principals (OMD 16: Pau, Justícia i Institucions Solides). Així mateix, fan una crida a promoure una educació que desenvolupi les competències bàsiques per promoure el desenvolupament sostenible (OMD 4: Educació de qualitat).  Amb el Consell d’Europa he descobert que construir societats respectuoses amb els Drets Humans és una forma de prevenir conflictes i reforçar la cultura de pau.

 

Al llarg dels darrers 8 anys he treballat amb joves de zones en conflicte, agents penitenciaris i de policia, advocats, líders de joventut o joves amb poques oportunitats.

 

A Dialoga dissenyem i implementem programes amb l’objectiu que els participants reflexionin sobre el seu paper en la promoció dels Drets Humans i desenvolupin competències per convertir-se en agents impulsors dels ODM en els seus camps d’activitat.

  • Ciutadania democràtica i participació: Una societat democràtica requereix una ciutadania ben informada i activa. La participació no només consisteix en anar a votar en eleccions periòdiques sinó també en assumir uns valors democràtics en el nostre dia a dia, ser conscients dels drets i responsabilitats que tenim, crear i demanar espais i oportunitats de participació institucional en tots els nivells de govern (societat civil, local, nacional, internacional), etcètera.

Alguns projectes: Fòrum Mundial per la Democràcia, Youth Delegates, Ucraïna

 

  • Cultura de pau i comunicació intercultural: Ens sentim molt identificats amb els conceptes de pau positiva de Johan Galtung. La pau no és només l’absència de conflicte sinó la creació d’una estructura i una cultura que no els generi. Des de Dialoga treballem en projectes que ajudin a desenvolupar competències en escolta activa, empatia i gestió de conflictes.

 

Alguns projectes: Youth Peace Camp / Remembrance

 

  • Lluita contra la discriminació: Vivim en societats cada cop més polaritzades. A banda, la proliferació de notícies falses i la seva ràpida difusió en les xarxes socials augmenta el risc que cristal·litzin prejudicis i sorgeixi discriminació i discursos d’odi.

Participem en projectes que conscienciïn d’aquesta situació i dels perills que comporta, així com equipi als ciutadans per fer-hi front.

Alguns projectes: No Hate / curs policia – presó /

QUÈ FEM?

Els serveis de Dialoga

A Dialoga oferim diferents serveis basats en la mediació i adaptats al 100% als nostres clients i col·laboradors. Descobreix a continuació en tot el que podem ajudar-te.

Els nostres clients

Entitats que confien en nosaltres

Contacte

Tens dubtes?
Contacta'ns!