Consultoria en sistemes de gestió de conflictes per organitzacions

A Dialoga dissenyem sistemes de gestió de conflictes per a organitzacions i grans esdeveniments que ajudin a prevenir l’aparició de conflictes i gestionar els existents de forma sistèmica i dialogada. Aquestes intervencions permeten identificar i gestionar problemes estructurals, així com millorar la comunicació interna.

En línia amb els nostres valors, treballem des de l’escolta activa: ens centrem en escoltar als integrants dels equips, recollir les seves propostes, promoure un consens entre tots i ajudar-los a aplicar les solucions que hagin trobat.

Els Codis de Conducta són documents que recullen els valors i principis d’una organització. Clarifiquen quin és el comportament desitjat i quin és aquell que està prohibit. Així mateix, estableixen mecanismes per gestionar comportaments que trenquen amb els valors del Codi. Cada cop és més popular incloure sistemes de diàleg per gestionar les possibles situacions contràries als Codis de Conducta. Per això es compta amb la col·laboració de mediadors tant per elaborar els Codis com per fer un seguiment de la seva aplicació.

Des de Dialoga, ajudem a organitzacions a redactar Codis de Conducta a través de diàlegs participatius amb tots els membres de l’organització.

La comunicació interna és un dels fonaments pel bon funcionament de qualsevol organització i per un ambient laboral saludable. Quan falla, també pot ser font de malentesos, conflictes i problemes d’imatge amb clients i usuaris.

Dialoga col·labora amb organitzacions de l’àmbit públic i privat per ajudar-les a entendre quins són els obstacles per una comunicació eficaç i com treballar per superar-los. Com en d’altres projectes, treballem implicant a tot l’equip, escoltant-lo i recollint les seves propostes. Així mateix, posem molta atenció en què un dels resultats del projecte se centri

QUÈ FEM?

Els serveis de Dialoga

A Dialoga oferim diferents serveis basats en la mediació i adaptats al 100% als nostres clients i col·laboradors. Descobreix a continuació en tot el que podem ajudar-te.

Els nostres clients

Entitats que confien en nosaltres

Contacte

Tens dubtes?
Contacta'ns!